03:10 30/10/2014
Ngày 28/10/2014 Học viện New Japan (Nhật Bản) cùng với công ty TNHH Sekai đã đến thăm và làm việc với HĐQT, BGH Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng và phối hợp với nhà trường tổ chức hội thảo du học Nhật Bản chuyên ngành Y tá, Điều dưỡng.
06:09 18/09/2014
Hôm nay 18.9 trường CĐ Phương Đông TP.Đà Nẵng cùng Viện Goethe ký kết thỏa thuận hợp tác giảng dạy tiếng Đức, mở ra cơ hội cho sinh viên ngành Điều dưỡng làm việc tại CHLB Đức.
03:07 30/07/2014
Trong các năm qua, Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng đã chú trọng đến việc hợp tác đào tạo với cơ sở giáo dục trong nước và các trường, tổ chức đào tạo quốc tế; trong đó, có Viện Goethe CHLB Đức. Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng đã được Bộ Giáo dục và đào tạo và Viện Goethe CHLB Đức chọn 1 trong 5 trường trong cả nước tổ chức đào tạo thí điểm tiếng Đức cho học sinh, sinh viên của Trường nhằm tạo nguồn tuyển dụng ngành điều dưỡng, có trình độ Đức ngữ làm việc tại CHLB Đức.
08:09 13/09/2013
Việc thực hiện chuẩn đầu ra các ngành, các trình độ đào tạo của nhà trường trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và quản lý nhằm giúp học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập và tự học để đạt chuẩn đầu ra.
TÌM KIẾM:

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email