Bậc Trung Cấp

Nghiệp vụ Văn thư-Lưu trữ

Thứ năm - 15/01/2011 01:01

 

*  Giới thiệu chương trình:

Đào tạo cán bộ văn thư lưu trữ trình độ trung cấp chuyên nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về văn hóa - xã hội, nắm được kiến thức lý luận cơ bản về văn thư, lưu trữ. Thực hành thành thạo các khâu kỹ thuật nghiệp vụ như soạn thảo, tổ chức, xử lý, luân chuyển văn bản và lưu trữ, bảo quản tài liệu…

Học sinh tốt nghiệp chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ có thể làm việc tại văn phòng các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội hoặc tại các đơn vị sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp.

* Mục tiêu đào tạo:

Người cán bộ Trung cấp chuyên nghiệp, chuyên ngành Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ có nhiệm vụ:

* Đối với cán bộ làm công tác văn thư:

            - Triển khai hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thi hành các chế độ về quản lý nghiệp vụ văn thư.

            - Tham gia soạn thảo các văn bản cụ thể hoá công tác văn thư của cơ quan.

            - Tổ chức, hợp lý hoá quy trình luân chuyển văn bản và theo dõi thời hạn giải quyết văn bản.

            - Thực hiện các quy trình nghiệp vụ văn thư và quản lý con dấu.

            - Sắp xếp tài liệu hiện hành hợp lý, thực hiện hướng dẫn lập hồ sơ và tổ chức nộp lưu hồ sơ đúng quy định.

            - Đánh máy, sao, in tài liệu, sử dụng thành thạo các trang thiết bị thông thường trong công tác văn phòng.

            - Thực hiện quy chế bảo mật.

* Đối với cán bộ làm công tác lưu trữ:

            - Triển khai hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thi hành các chế độ về quản lý nghiệp vụ lưu trữ thuộc phạm vi thẩm quyền.

            - Thực hiện lựa chọn tài liệu, thu thập tài liệu vào các kho lưu trữ; phân loại và hệ thống hoá tài liệu trong kho lưu trữ.

            - Thống kê tài liệu theo quy trình nghiệp vụ và quy phạm kỹ thuật.

            - Làm mục lục, thẻ và các loại công cụ tra tìm khác để tổ chức sử dụng tài liệu có hiệu quả.

            - Tổ chức bảo quản tài liệu trong kho lưu trữ, tu bổ, phục chế tài liệu.


  Phần cứng & mạng MT (15/01/2011)

  Đồ họa và thiết kế web (15/01/2011)

  Tin học ứng dụng:  (15/01/2011)

  Điện CN và Dân dụng (15/01/2011)

  Điện tử Viễn thông (15/01/2011)

  Điện tử dân dụng (15/01/2011)

  Nghiệp vụ Thông tin-Thư viện (15/01/2011)

  Marketing kinh doanh (15/01/2011)

  Kế toán doanh nghiệp (15/01/2011)

  KD Bưu chính - Viễn thông (13/01/2011)

 
TRA CỨU ĐIỂM THI
  • Mã SV:
  • Học kỳ:
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 2
  • Tư vấn trực tuyến 3

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

   Kết quả

Email