Kế Toán

Thứ năm - 14/12/2010 04:12

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Tên ngành/nghề: KẾ TOÁN

Mã ngành/nghề: 6340301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung:

          Chương trình đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành “ Kế toán” cung cấp cho sinh viên kiến thức về khung pháp lý của kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán: tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

          Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trở thành cán bộ có chuyên môn, có trình độ văn hóa và kỹ năng thực hành tốt, có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hội nhập, với phương châm: “Kiến thức luôn song hành với kỹ năng thực hành thông thạo”. Có thể làm việc thuộc các bộ phận kế toán ở các loại hình doanh nghiệp, các cơ quan quản lí nhà nước, đơn vị sự nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội; Đồng thời, người học có khả năng học tập lên bậc đào tạo cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

1.2.1. Kiến thức:

          - Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

          - Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          - Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

          - Nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

          - Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

          - Hiểu được các kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;

          - Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;

          - Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

          - Biết cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tại chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

          - Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

1.2.2. Kỹ năng:

a. Kỹ năng cứng

          -  Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

          - Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi giờ.

          - Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.

          - Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

b. Kỹ năng mềm

          - Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

          - Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

          - Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp.

          - Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

          - Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

          - Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.

          - Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

  - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

 - Tin học: Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

          - Sinh viên sẽ làm việc ở các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như ở các ngân hàng, công ty chứng khoán và các định chế tài chính phi ngân hàng như các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện…với vai trò nhân viên kế toán hay kế toán trưởng.

          - Sinh viên có khả năng tiếp tục học liên thông đại học, thạc sĩ,… thuộc lĩnh vực kinh tế.

          - Sinh viên có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.

 

 


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email