Tài chính - Ngân hàng

Thứ năm - 01/12/2010 09:12

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Tên ngành/nghề: Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành/nghề: 6340202

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

 

1.1. Mục tiêu chung:

          Chương trình đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành tài chính ngân hàng, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tự tìm việc làm, nâng cao dần và ổn định thu nhập. Đồng thời, người học có khả năng học tập lên bậc đào tạo cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

Đào tạo trình độ cao đẳng yêu cầu người học có năng lực thực hiện được công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc, cụ thể:

1.2.1. Kiến thức:

- Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

- Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

- Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề tài chính ngân hàng;

- Nắm được qui trình hoạt động trong ngân hàng, ngân hàng trung ương

- Giải thích được nội dung các công việc phân tích tín dụng và cho vay, các hoạt động tài chính trong ngân hàng.

- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá mức độ rủi ro tài chính, các hoạt động đầu tư tài chính.

- Nắm được các kiến thức của hoạt động bảo hiểm, thẩm định giá tài sản Doanh nghiệp...

1.2.2.Kỹ năng:

- Phân tích, khảo sát, nghiên cứu thị trường tài chính để hoạch định chiến lược kinh doanh;

- Có năng lực tổ chức điều hành công tác tài chính tổng hợp, kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay của ngân hàng;

- Có khả năng kiểm tra sổ sách kế toán, hợp đồng kinh tế, đánh giá các báo cáo quyết toán của các đơn vị kinh doanh;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công tác quản lý tài chính;

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

- Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận công tác, thẩm định dự án, đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp;

- Cán bộ tín dụng tại các ngân hàng thương mại; làm việc tại các tổ chức tài chính trung gian khác: các quĩ đầu tư thuộc các khu vực, các công ty tài chính, công ty chứng khoán, có thể làm công tác thuế tại cục thuế, chi cục thuế, xã phường...

- Công tác quản lý tài chính tại các công ty tài chính thuộc tổng công ty, phòng tài chính các công ty, doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch…

 


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email