Sư phạm mầm non

Thứ năm - 08/08/2016 07:08

 

Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo: Sư phạm mầm non

Mã ngành: 42140201

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc  tương đương

 

I. Giới thiệu chương trình

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Sư phạm mầm non được thiết kế để đào tạo giáo viên mầm non trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học giáo dục hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học giáo dục và của nền kinh tế xã hội.

Chương trình khóa học bao gồm các nội dung chung về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục chính trị, giáo dục quốc phòng - an ninh; các nội dung cơ sở và chuyên môn về lĩnh vực chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non: Phát triển Thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm – xã hội, phát triển thẩm mỹ...

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp có khả năng chăm sóc, giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non, đảm bảo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.

II. Mục tiêu đào tạo

1. Về kiến thức

- Hiểu và trình bày được kiến thức giáo dục đại cương về chính trị, khoa học xã hội - nhân văn, tin học và ngoại ngữ để vận dụng vào thực tiễn giáo dục mầm non.

- Nhớ và trình bày được những kiến thức cơ bản về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi mầm non để vận dụng hiệu quả vào quá trình chăm sóc- nuôi dưỡng và giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ.

          - Hiểu và vận dụng được những kiến thức cần thiết về tự nhiên, xã hội, tâm lý học, giáo dục học, mỹ thuật, dinh dưỡng...làm cơ sở cho những kỹ năng nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

- Trên cơ sở hiểu và nhớ được mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non, người học biết vận dụng sáng tạo việc đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục để giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ và hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

- Vận dụng những kiến thức chuyên sâu về tâm lý lứa tuổi, giáo dục học mầm non để tiến hành việc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.

 

2. Về kỹ năng

2.1 Kỹ năng cứng:

- Có kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Có kỹ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ phù hợp với từng độ tuổi.

- Có kỹ năng về hát-múa, đọc thơ, kể chuyện và thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động.

- Có kỹ năng sáng tạo thiết kế mẫu đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động giáo dục và sử dụng hiệu quả các loại đồ chơi, đồ dùng dạy học cần thiết...

- Có kỹ năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học cho phụ huynh và cộng đồng; kỹ năng phối hợp với gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

2.2 Kỹ năng mềm:

- Sử dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ có hiệu quả.

- Có kỹ năng quản lý lớp; kỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm đối với trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp và cộng đồng. Có hành vi, ngôn ngữ ứng xử đáp ứng yêu cầu giáo dục đối với trẻ em.

- Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

- Có năng lực theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin về ngành học. Có khả năng tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thích ứng với yêu cầu của nghề nghiệp.

          - Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

          - Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương.

       3. Về thái độ

- Nhận thức được vai trò trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

- Có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành, yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp.

 

          - Có ý thức trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của nhà giáo; có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập, luôn cập nhật và sáng tạo trong công việc, không ngừng đổi mới phương pháp giáo dục nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện của ngành học mầm non.


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email