Thông tin về tuyển sinh
Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN
Ngày đăng: 01:03 23/03/2015
Thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2015
Ngày đăng: 09:03 16/03/2015
Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng liên tục nhận hồ sơ tuyển sinh các trình độ và ngành nghề đào tạo như sau:
12
THÔNG BÁO
TRA CỨU ĐIỂM THI
  • Mã SV:
  • Học kỳ:

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

   Kết quả

Email