Dược

Thứ năm - 20/06/2012 00:06

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

          Tên ngành:  Dược

          Mã ngành: 6720201

          Trình độ đào tạo: Cao đẳng

          Loại hình đào tạo: Chính quy

          Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung

          Đào tạo cán bộ Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

 1.2.1 Kiến thức:

- Hiểu và vận dụng được kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

- Hiểu được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nắm vững về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

- Hiểu và vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản và d­ược học cơ sở;

- Hiểu và vận dụng được kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững  vàng về quản lý, cung ứng;

-  Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

1.2.2  Kỹ năng:

a.Kỹ năng cứng

- Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;

- Thực hiện các nghiệp vụ về dư­ợc trong phạm vi nhiệm vụ đư­ợc giao: Tham gia thực hiện một số quy trình sản xuất, quản lý, đảm bảo chất lượng thuốc; tồn trữ thuốc, cung ứng thuốc; tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm...

- Thực hiện được các văn bản pháp quy về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

- Hư­ớng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ d­ược có trình độ thấp hơn.

b. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh, với đồng nghiệp;

- Lịch sự, hòa nhã và ứng xử văn minh;

- Biết giữ gìn bí mật thông tin của người bệnh;

- Có phương pháp làm việc khoa học và có tính chuyên nghiệp;

- Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề   nghiệp và làm việc độc lập;

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

- Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

1.2.3 Thái độ:

- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;

- Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cộng đồng cao; có thể lực và trí lực tốt;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

- Trung thực, khách quan, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp,

- Coi trọng kết hợp y- dư­ợc học hiện đại với y - d­ược học cổ truyền.

- Có động cơ học tập đúng đắn, khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp  có khả năng đảm nhận công tác tại các công ty sản xuất , kinh doanh dược phẩm, trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm, các cơ sở y tế có liên quan đến ngành dược;

-  Trực tiếp mở quầy thuốc để bán lẻ.

 

- Được học liên thông lên bậc đào tạo cao hơn theo quy định.


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email