Nội dung Công khai

Thứ năm - 12/03/2021 10:03

NỘI DUNG CÔNG KHAI

 

I. CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   1. Chương trình đào tạo Cao đẳng

        Ngành Điện Công  Nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử

        Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô

        Ngành Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí

        Ngành Công nghệ Thông tin

        Ngành Dịch vụ Pháp lý 

        Ngành Điều dưỡng

        Ngành Dược

        Ngành Kế toán

        Ngành Quản trị du lịch và Lữ hành

        Ngành Quản trị kinh doanh

        Ngành Tài chính ngân hàng

        Ngành Tiếng Anh

        Ngành Tiếng Nhật

 

   2. Chương trình đào tạo Trung cấp

        Ngành Điện Công nghiệp và dân dụng

        Ngành Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí

        Ngành Điều dưỡng

        Ngành Dược

        Ngành Kế toán

        Ngành Marketing

        Ngành Nghiệp vụ Lưu trú 

        Ngành Nghiệp vụ nhà hàng

        Ngành Tin học

        Ngành Y sĩ

        Ngành Tếng Anh

        Ngành Tiếng Nhật

 

II. CÔNG KHAI THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO

        DM thiết bị Điện Công  Nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử

        DM thiết bị Công nghệ Kỹ thuật ô tô

        DM thiết bị Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí

        DM thiết bị Công nghệ Thông tin

        DM thiết bị Điện công nghiệp và dân dụng

        DM thiết bị Điều dưỡng

        DM thiết bị Dược

        DM thiết bị Quản trị du lịch và Lữ hành

        DM thiết bị Tiếng Anh

        DM thiết bị Tiếng Nhật

 

III. CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT

        Cơ sở vật chất

 

IV. CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

        Đội ngũ giảng viên

     


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email