Thư viện (TCCN)

Thứ năm - 25/08/2018 10:08

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 312/QĐ-CĐPĐ ngày  20   tháng 7  năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)

NGÀNH ĐÀO TẠO: THƯ VIỆN

MÃ NGÀNH: 5320205

 

Giới thiệu chương trình:

Đào tạo cán bộ thông tin thư viện  trình độ trung cấp chuyên nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về văn hóa - xã hội, nắm được kiến thức lý luận cơ bản về thư viện, thông tin. Thực hành thành thạo các khâu kỹ thuật nghiệp vụ như Xử lý tài liệu (mô tả và phân loại), tổ chức vốn tài liệu, tổ chức phục vụ bạn đọc và quản lý thư viện…

Học sinh tốt nghiệp chuyên ngành Thông tin thư viện có thể làm việc tại các Công ty phát hành sách, nhà sách; Hệ thống thư viện trường học: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thư viện tổng hợp Tỉnh, thư viện các trường trung cấp, các trường cao đẳng, đại học, các cơ quan văn hóa…

Sau khi học xong chương trình này học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:

- Nắm được kiến thức lý luận cơ bản về thư viện, thông tin. Thực hành thành thạo các khâu kỹ thuật nghiệp vụ như Xử lý tài liệu (mô tả và phân loại), tổ chức vốn tài liệu, tổ chức phục vụ bạn đọc và quản lý thư viện

- Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở ngành Phân loại tài liệu, biên mục tài liệu, tổ chức kho sách, tìm tin và phổ biến thông tin, tin học hóa hoạt động thư viện¼ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, có khả năng tiếp cận với công nghệ mới;

- Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về ứng dụng các nghiệp vụ trong lĩnh vực thư viện thông tin. Nắm vững các quy trình hoạt động của hệ thống các thư viện.

          - Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

          - Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương

2. Kỹ năng:

- Áp dụng các lý thuyết về chuyên ngành thư viện để lập thư mục, hệ thống mục lục theo phương pháp thủ công và tự động, phân loại tài liệu và biên mục tài liệu theo các chuẩn quốc tế, phục vụ bạn đọc¼

- Xác định vấn đề và giải quyết một cách sáng tạo các bài toán về đổi mới trong lĩnh vực hoạt động thư viện; Soạn thảo và tiến hành xây dựng một dự án về hệ thống thông tin thư viện tự động hóa tại thư viện trường học.

          - Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

          - Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương , biết sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng phục vụ cho công tác.

3. Thái độ:

- Trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức kể cả trách nhiệm với người sử dụng lao động và trách nhiệm đối với xã hội. Ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp.

- Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và có kỹ năng để duy trì và cải thiện các phương thức hoạt động thư viện, có kiến thức về thực tế nghề nghiệp cộng thêm trách nhiệm xã hội.

- Giao tiếp hiệu quả với các thành viên khác nhau thuộc nhóm; Tiến hành nghiên cứu có hướng dẫn, những hoạt động nghề nghiệp trong các bối cảnh khác nhau; Thái độ cởi mở, thân tình sẵn sàng phục vụ bạn đọc.

- Yêu ngành, yêu nghề. Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Người cán bộ tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Thông tin thư viện có thể làm việc trong các thư viện trường học, tỉnh, thành phố¼

- Có thể làm việc tại các Công ty phát hành sách, nhà sách; Hệ thống thư viện trường học: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thư viện tổng hợp Tỉnh, thư viện các trường trung cấp, các trường cao đẳng, đại học, các cơ quan văn hóa…

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Học sinh tốt nghiệp chuyên ngành Thông tin thư viện nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo nâng cao lên Cao đẳng hoặc Đại học cùng ngành nghề.

 


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email