08:09 13/09/2013
Việc thực hiện chuẩn đầu ra các ngành, các trình độ đào tạo của nhà trường trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và quản lý nhằm giúp học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập và tự học để đạt chuẩn đầu ra.
TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email