Kế hoạch tốt nghiệp CĐ chính quy, Liên thông, TCCN (2017)

Thứ năm - 10/07/2017 14:07

 

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 8 (Khóa học 2014-2017)

CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 8 (Khóa học 2016-2017)

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY (Khóa học 2016-2017)

 

1. Thời gian thực tập tốt nghiệp

 - Ngành Điều dưỡng (ĐD7-LT1,2): Từ ngày 31/07/2017 đến ngày 02/09/2017.

      - Ngành Dược (DC5-LT1,2): Từ ngày 31/07/2017 đến ngày 09/09/2017.

      - Ngành Dược (DS3-B): Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 23/09/2017.

      - Ngành Dược (DC4-B): Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 07/10/2017.

2. Nộp chuyên đề (đồ án, nhật ký) thực tập tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

        - Ngành Điều dưỡng (ĐD7-LT1,2): Ngày 13/09/2017 (sinh viên theo dõi lịch học các học phần thay thế cho khóa luận tốt nghiệp)

       - Ngành Dược (DC5-LT1,2): Ngày 13/09/2017 (sinh viên theo dõi lịch học các học phần thay thế cho khóa luận tốt nghiệp)

       - Ngành Dược (DS3-B): Ngày 27/09/2017

       - Ngành Dược (DC4-B): Ngày 11/10/2017 (sinh viên theo dõi lịch học các học phần thay thế cho khóa luận tốt nghiệp)

     Lưu ý: Các khoa phối hợp với Phòng đào tạo thu nhận.

3. Chấm Chuyên đề, báo cáo, hồ sơ thực tập tốt nghiệp

- Ngành Điều dưỡng (ĐD7-LT1,2) nộp kết quả chấm ngày 22/09/2017.

- Ngành Dược (DC5-LT1,2) nộp kết quả chấm ngày 22/09/2017.

- Ngành Dược (DS3-B): Ngày 02/10/2017

          - Ngành Dược (DC4-B): Ngày 17/10/2017

(Khoa dự kiến giáo viên chấm, phối hợp với phòng Đào tạo triển khai).

4. Giải đáp thắc mắc: (Nếu có - Áp dụng cho Ngành dược) Lớp DS3-B

        - Khoa phối hợp với phòng Đào tạo lên kế hoạch và thông báo giải đáp thắc mắc cho sinh viên.

        - Căn cứ nội dung ôn thi được công bố, sinh viên tự ôn thi từ ngày nộp chuyên đề (đồ án, nhật ký) thực tập tốt nghiệp.

5. Ôn thi tốt nghiệp (Áp dụng cho Ngành dược) Lớp DS3-B

          - Khoa nộp nội dung ôn thi tốt nghiệp chậm nhất vào ngày 30/08/2017 (nộp cho ThS. Võ Thị Cẩm Nhung - phòng Quản lý CLĐT và NCKH)

- Căn cứ nội dung ôn thi được công bố, sinh viên tự ôn thi từ ngày nộp chuyên đề (báo cáo, hồ sơ thực tập) tốt nghiệp.

(Sinh viên xem nội dung ôn thi trên trang thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ: www.cdpd.edu.vn)

6. Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

        - Ngày 05/10/2017

          (Khoa Dược cùng phòng Đào tạo, phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên rà soát kỹ danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện dự thi trình Hội đồng).

7. Niêm yết số báo danh, phòng thi

        - Ngày 10/10/2017.

8. Lịch thi tốt nghiệp (Áp dụng cho ngành Dược) Lớp DS3-B

           

Môn thi

Ngày thi

Buổi thi

Ghi chú

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

12/10/2017

Buổi sáng

(Từ 07 giờ 00)

 

Thực hành nghề nghiệp

Từ 13/10/2017

Kế hoạch

chi tiết sẽ thông báo sau

 

 

9. Học các học phần thay thế KLTN cao đẳng liên thông (Áp dụng cho ngành Dược và Điều dưỡng)

         Thời gian: Từ ngày 11/09/2017 đến 30/09/2017

10.  Học các học phần thay thế KLTN (Áp dụng cho ngành Dược DC4-B)

         Thời gian: Từ ngày 09/10/2017 đến 21/10/2017

11.  Xét tốt nghiệp cho tất cả các ngành

          Ngày 03/11/2017

 

12. Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp (dự kiến)

          Ngày 09/12/2017

13. Thi lần 2 cho sinh viên hỏng tốt nghiệp lần 1 (dự kiến)

          Ngày 09/01/2018

 

 

                                                                                               


TÌM KIẾM:

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email