08:09 13/09/2013
Việc thực hiện chuẩn đầu ra các ngành, các trình độ đào tạo của nhà trường trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và quản lý nhằm giúp học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập và tự học để đạt chuẩn đầu ra.
01:11 30/11/2012
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng chiêu sinh và khai giảng thường xuyên các lớp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
09:09 18/09/2012
Mục tiêu của chương trình nhằm tạo cơ hội cho ứng viên điều dưỡng, hộ lý của Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.
09:09 18/09/2012
Chương trình học liên thông lên đại học chuyên ngành tài chính, kế toán tại Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
TÌM KIẾM:

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email