Phòng ban

Phòng QL HS_SV
Thứ năm - 23/01/2013 07:01

I. Chức năng: Phòng Quản lý học sinh sinh viên là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, giáo dục và triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác HSSV.

 

 

II. Nhiệm vụ:

 1. Công tác tuyển sinh:

- Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh hàng năm.

- Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học theo quy định.

- Quản lý hồ sơ HSSV từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp.

 

2. Công tác quản lý HSSV:

- Thực hiện công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV.

- Phổ biến, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy chế, nội quy liên quan đến HSSV.

- Thực hiện các chế độ, chính sách cho HSSV.

- Phụ trách công tác xử lý kỷ luật, khen thưởng học sinh sinh viên.

- Tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hoá, phòng, chống các tệ nạn xã hội; giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho HSSV.

- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của HSSV, đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên HSSV an tâm học tập và rèn luyện.

- Theo dõi, đánh giá xếp loại kết quả rèn luyện của HSSV.

- Định kỳ tổ chức họp các Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn với Ban Giám hiệu nhà trường nhằm đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của HSSV, kịp thời phát hiện và giải quyết khó khăn, vướng mắc.

- Quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.

 

3. Công tác hành chính, giáo vụ:

- Biên chế lớp HSSV, cấp thẻ HSSV.

- Mở sổ sách theo dõi tình hình chuyên cần, tình hình vi phạm kỷ luật trong HSSV.

- Giám sát công tác chủ nhiệm.

- Thực hiện chế độ báo cáo các nội dung về công tác hssv định kỳ, hàng năm về Bộ GD&ĐT theo quy định.

 

4. Công tác phối hợp.

- Phối hợp với GVCN và đoàn thể trong việc giáo dục, duy trì nề nếp của HSSV; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện sa sút về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

- Giữ mối liên lạc với phụ huynh HSSV.

- Phối hợp với tổ dân phố và công an khu vực để nắm bắt tình hình ăn ở, sinh hoạt, cũng như việc chấp hành mọi quy định của chính quyền địa phương của HSSV ngoại trú trên địa bàn.

 

B. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Quản lý HSSV hiện có 08 cán bộ. Trong đó bao gồm 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 6 nhân viên.

 

C. Liên hệ:

Phòng Quản lý HSSV – Trường CĐ Phương Đông – 32 Phan Đăng Lưu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3642712

Email: qlhssv.pd@gmail.com

» Các thông tin khác

  PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC   (29/08/2012)

  BAN GIÁM HIỆU   (29/08/2012)

  Phòng ban chức năng   (02/06/2011)

 
TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email