Phòng ban

Phòng ban chức năng
Thứ năm - 02/06/2011 01:06

1. Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị 2. Phòng Đào tạo 3. Phòng quản lý HS-SV 4. Phòng Kế hoạch tài vụ 5. Phòng Thí nghiệm thực hành

1. Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị

2. Phòng Đào tạo

3. Phòng quản lý  HS-SV

4. Phòng Kế hoạch tài vụ

5. Phòng Thí nghiệm thực hành

 
TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email