download
SINH VIÊN-THÔNG BÁO-THỜI KHÓA BIỂU
»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 (Tuần 12: 24/10 - 29/10/2016) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 (Tuần 11: 17/10 - 22/10/2016) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 (Tuần 10: 10/10 - 15/10/2016) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 (Tuần 09: 03/10 - 08/10/2016) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 (Tuần 08: 26/9 - 29/9/2016) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 (Tuần 07: 19/9 - 24/9/2016) Click vào đây để download

»  Lịch thi kết thúc học phần lần 2

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 (Tuần 06: 12/9 - 17/9/2016) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 (Tuần 05: 05/9 - 10/9/2016) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 (Tuần 04: 29/8 - 03/9/2016) Click vào đây để download

»  Lịch học Giáo dục thể chất dành cho khóa mới

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 (Tuần 03: 22/8 - 27/8/2016) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 (Tuần 02: 15/8 - 20/8/2016) Click vào đây để download

»  Lịch thi lần 2 Cao Đẳng khóa 7 - 8

»  Lịch thi lần 2 TCCN khóa 17 - 18

12
 
TRA CỨU ĐIỂM THI
  • Mã SV:
  • Học kỳ:
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

   Kết quả

Email