SINH VIÊN-THÔNG BÁO-THỜI KHÓA BIỂU
»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 (Tuần 10: 12/10 - 17/10/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 (Tuần 09: 05/10 - 10/10/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 (Tuần 08: 28/9 - 03/10/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 (Tuần 07: 21/9 - 26/9/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 (Tuần 06: 14/9 - 19/9/2015) Click vào đây để download

»  Lịch Giáo dục quốc phòng dành cho Cao đẳng khóa 7

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 (Tuần 05: 07/9 - 12/9/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 (Tuần 04: 31/8 - 04/9/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 (Tuần 03: 24/8 - 29/8/2015) Click vào đây để download

»  Lịch thi lại lần 2 dành cho TCCN, Cao đẳng, liên thông (từ 17-22/8/2015)

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 (Tuần 02: 17/8 - 22/8/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 (Tuần 01: 10/8 - 15/8/2015) Click vào đây để download

TRA CỨU ĐIỂM THI
  • Mã SV:
  • Học kỳ:

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

   Kết quả

Email