SINH VIÊN-THÔNG BÁO-THỜI KHÓA BIỂU
»  TKB Liên thông, TC Dược Tuần 19 và 20

»  ** Lịch thi lại lần_2 (ngày 6 và 7/7/2015)

»  ** Lịch học lại của các lớp: TRUNG CẤP KHÓA 17 (2014-2016)

»  ** Lịch học lại của các lớp: CAO ĐẲNG KHÓA 7 (2014-2017)

»  ** Lịch học lại lớp: CD6-A (Chú ý: Mỗi Sheet là mỗi học phần khác nhau)

»  ** Lịch học lại của các lớp: Học Phần Giáo_Dục_Thể_Chất

»  ** Lịch học lại của các lớp: Học Phần Giáo_Dục_Quốc_Phòng

»  ** Lịch học lại của các lớp: DC3-A1-A9 VA DC3-LT1 đến LT3 (Chú ý: Mỗi Sheet là mỗi học phần khác nhau)

»  ** Lịch học lại của các lớp: DC2-A1 đến A8 (Chú ý: Mỗi Sheet là mỗi học phần khác nhau)

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 18: 5/7 - 11/7/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 17: 22/6 - 27/6/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 16: 15/6 - 20/6/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 15: 08/6 - 14/6/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 14: 01/6 - 06/6/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 13: 25/05 - 30/05/2015) Click vào đây để download

12
TRA CỨU ĐIỂM THI
  • Mã SV:
  • Học kỳ:

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

   Kết quả

Email