SINH VIÊN-THÔNG BÁO-THỜI KHÓA BIỂU
»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 13: 25/05 - 30/05/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 12: 18/05 - 23/05/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 11: 11/05 - 16/05/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 10: 04/05 - 09/05/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 09: 27/04 - 02/05/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 08: 20/04 - 25/04/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 07: 13/04 - 18/04/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 06: 06/03 - 10/04/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 05: 30/03 - 04/04/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 04: 23/03 - 28/03/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 03: 16/03 - 21/03/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 02: 09/03 - 14/03/2015) Click vào đây để download

»  Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (Tuần 01: 02/03 - 07/03/2015) Click vào đây để download

TRA CỨU ĐIỂM THI
  • Mã SV:
  • Học kỳ:

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

   Kết quả

Email