Hướng dẫn về việc thực hiện chuẩn đầu ra về tiếng Anh, tin học cho học sinh, sinh viên hệ chính quy

Thứ năm - 13/09/2013 08:09
Việc thực hiện chuẩn đầu ra các ngành, các trình độ đào tạo của nhà trường trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và quản lý nhằm giúp học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập và tự học để đạt chuẩn đầu ra.

TÌM KIẾM:

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email