Tuyển sinh cao học đợt 1 - năm 2020

Thứ năm - 05/03/2020 08:03

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 - NĂM 2020

 

Căn cứ Thông báo số 39/TB-ĐHKH ngày 9/1/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Huế về Kế hoạch tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 143/TB-ĐHKH ngày 25/2/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Huế về việc Điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2020;

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông tin tuyển sinh cao học đợt 1 - năm 2020 với các chuyên ngành và hình thức đào tạo như sau:

1.   Chuyên ngành tuyển sinh: 23 chuyên ngành cao học

Ngôn ngữ học; Văn học; Triết học; Lịch sử thế giới; Lịch sử Việt Nam; Dân tộc học; Sinh học; Sinh học thực nghiệm; Công nghệ sinh học; Vật lý chất rắn; Quang học; Hóa học; Địa chất học; Kỹ thuật địa chất; Địa lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường; Toán học; Toán ứng dụng; Kiến trúc; Khoa học máy tính; Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý văn hóa và Công tác xã hội.

2.     Hình thức và thời gian đào tạo:

- Hình thức đào tạo: Đào tạo trình độ thạc sĩ theo học chế hệ tín chỉ.

- Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm đến 02 năm.

3.     Thời gian thi tuyển: Ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2020.

4.  Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

- Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20/3/2020.

- Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ dự thi: Trung tâm tuyển sinh, Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng, 32 Phan Đăng Lưu, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

5.  Thời gian đăng ký và bổ túc kiến thức:

- Thời gian đăng ký bổ tức kiến thức: Đến hết ngày 16/3/2020.

- Thời gian bổ tức kiến thức: Từ ngày 17/3/2020 đến ngày 25/3/2020.

6.  Thời gian đăng ký và hướng dẫn đề cương ôn tập:

- Thời gian đăng ký ôn tập: Đến hết ngày 31/3/2020.

- Thời gian hướng dẫn đề cương ôn tập: Từ ngày 2/4/2020 đến ngày 21/4/2020.

7.  Kinh phí tuyển sinh:

- Lệ phí phát hành hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ;

- Lệ phí thu nhận hồ sơ: 130.000đ/hồ sơ;

- Lệ phí thi: 1.000.000đ/thí sinh.

8.  Mọi thông tin chi tiết, liên hệ theo địa chỉ:

- Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế; SĐT: 0234.3837380; Email: dtsdh.hue@husc.edu.vn. Website: http://www.husc.edu.vn/saudaihoc

 

- Trung tâm tuyển sinh, Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng, 32 Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3642.712; 0913.302.727 (Thầy Nhân); 0905.061.066 (Cô Năm); 0905.178.509 (Thầy Phong); Email: cdpd.edu@gmail.com. Website: http://www.cdpd.edu.vn.

HIỆU TRƯỞNG

                         

                   (Đã ký)

 

  GS. TSKH. Phan Quang Xưng


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email