DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN - NĂM 2021

Thứ năm - 10/08/2021 10:08

 

 


DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN - NĂM 2021TT

Họ Tên

Ngày sinh

Tỉnh/TP

Bậc học

Ngành

1

Ngô Thành

An

20/03/1990

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

2

Võ Nguyễn Thúy

An

01/06/2003

Quảng Ngãi

Cao đẳng

Dược

3

Nguyễn Huỳnh Quốc

An

02/05/2002

Quảng Ngãi

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

4

Đỗ Thành

Ân

06/09/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

5

Lê Công

Anh

21/02/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

6

Đoàn Nữ Vân

Anh

12/09/2003

Đắk Lắk

Cao đẳng

Dược

7

Nguyễn Ngọc Trâm

Anh

01/10/2003

Đắk Lắk

Cao đẳng

Dược

8

Lê Thị Việt

Anh

03/07/1995

Đắk Lắk

Cao đẳng

Dược

9

Phạm Thị Kim

Anh

05/06/1986

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

10

Hoàng Lê Xuân

Anh

06/01/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Điều dưỡng

11

Đặng Tuấn

Anh

06/03/2003

Quảng Trị

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

12

Huỳnh Ngọc Vân

Anh

06/08/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Điều dưỡng

13

Đới Nguyễn Mai

Anh

09/07/2002

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

14

Nguyễn Tiến

Anh

18/12/2002

Quảng Bình

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

15

Trần Thị Trâm

Anh

27/11/1983

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

16

Phạm Văn

Anh

28/07/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

CNKT Điện  - Điện tử

17

Lý Phan Quang

Bách

25/02/2001

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

18

Lê Công

Bách

12/10/2001

Quảng Nam

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

19

Nguyễn Hữu Hoàng

Bão

07/10/1999

Quảng Nam

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

20

Lê Văn

Bảo

07/07/1987

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

21

Phạm Hoàng

Bảo

03/11/2000

Quảng Nam

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

22

Phạm Ngọc

Bảo

12/02/2003

Quảng Ngãi

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

23

Vương Gia

Bảo

22/07/2003

Quảng Bình

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

24

Bùi Chí

Bảo

25/02/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

25

Nguyễn Thanh

Bình

02/01/2003

Đăk Lăk

Cao đẳng

CNKT Điện  - Điện tử

26

Nguyễn Văn

Bình

02/02/2002

Quảng Bình

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

27

Nguyễn Trường

Bình

02/05/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

28

Bùi Hoàng Như

Bình

10/01/2000

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

29

Nguyễn Thị Thanh

Bình

29/11/1995

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

30

Nguyễn Thị Hồng

Cảnh

04/01/1987

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

31

Lê Văn

Cảnh

09/09/2000

Quảng Nam

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

32

A

Chang

12/03/2002

Kon Tum

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

33

Hồ Thị Mỹ

Châu

11/07/2003

Thừa Thiên -Huế

Cao đẳng

Điều dưỡng

34

Lê Thị Kim

Chi

25/02/1984

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

35

Đoàn Thị Trường

Chi

20/04/1987

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

36

Nguyễn Văn

Chiến

26/04/2000

Hà Tĩnh

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

37

Đặng Minh

Chiến

26/06/2000

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

38

Lê Văn

Chiến

28/04/2003

Hà Tĩnh

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

39

Nguyễn Kiều

Chinh

16/03/2000

Thừa Thiên -Huế

Cao đẳng

Dược

40

Đinh Thành

Công

08/07/2002

Quảng Bình

Cao đẳng

CNKT Điện  - Điện tử

41

Phan Thị 

Cúc

12/04/1988

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

42

Nguyễn Bùi Văn

Cương

30/10/2003

Thừa Thiên -Huế

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

43

Huỳnh Đức

Cường

29/07/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

44

Nguyễn Văn

Cường

26/12/1999

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

45

Trần Minh

Đài

25/06/2002

Khánh Hoà

Cao đẳng

Dược

46

Nguyễn Công

Đạt

09/03/2003

Kon Tum

Cao đẳng

Quản trị Kinh doanh

47

Trịnh Ngọc

Đạt

10/07/2001

Đà Nẵng

Cao đẳng

Quản trị Kinh doanh

48

Huỳnh Tấn

Đạt

20/08/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

49

Phan Thanh

Đạt

20/10/2003

Bình Định

Cao đẳng

Dược

50

Đinh Thúy

Diễm

08/08/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Điều dưỡng

51

Lê Thị

Diệp

13/03/2003

Thanh Hoá

Cao đẳng

Dược

52

Nguyễn Thị Vũ

Điệp

29/10/1994

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

53

Dương Thị Bích

Diệu

28/11/1990

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

54

Nguyễn Hồ Phương

Diệu

01/05/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

55

Đô

08/04/2003

Thừa Thiên -Huế

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

56

Trần Công

Doanh

22/03/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

57

Nguyễn Bá

Duẩn

30/04/1999

Đà Nẵng

Cao đẳng

Quản trị Kinh doanh

58

Phạm Tiến

Đức

02/12/2003

Đắk Lắk

Cao đẳng

Dược

59

Nguyễn Đình

Đức

05/05/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

60

Lê Vĩnh

Đức

19/10/2002

Quảng Nam

Cao đẳng

CNKT Điện  - Điện tử

61

Bùi Thị Kim

Dung

01/05/1979

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

62

Lê Thị Thùy

Dung

08/09/1989

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

63

Võ Thị Mỹ

Dung

11/10/1971

Quảng Ngãi

Cao đẳng

Dược

64

Trương Thanh

Dung

15/05/1999

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

65

Đinh Quang

Dũng

16/02/2002

Quảng Bình

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

66

Nguyễn Xuân

Dũng

20/01/2001

Kon Tum

Cao đẳng

Dược

67

Nguyễn Anh

Dũng

'26/05/2003

Hà Tĩnh

Cao đẳng

CNKT Điện  - Điện tử

68

Ngô

Dương

05/04/2003

Gia Lai

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

69

Phạm Thị Thùy

Dương

05/10/2001

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

70

Đặng Vũ Quý

Dương

07/11/2003

Quảng Ngãi

Cao đẳng

Dược

71

Trần Anh

Duy

02/05/2002

Quảng Nam

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

72

Châu Khắc

Duy

10/12/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

73

Nguyễn Công

Duy

16/01/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

74

Trần Thị Hà

Duy

19/01/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

75

Lê Nguyễn Khắc

Duy

27/08/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

76

Văn Công

Duy

18/06/1996

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

77

Phạm Thị Mỹ

Duyên

11/05/2000

Phú Yên

Cao đẳng

Dược

78

Trần Thị

Duyên

04/07/1996

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

79

Phạm Thị Mỹ

Duyên

23/12/1983

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

80

Lê Nguyễn Thảo

Duyên

24/04/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

81

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

26/03/1997

Quảng Nam

Trung cấp

Y sĩ đa khoa

82

VÕ THỊ THÙY

GIANG

10/07/1992

Quảng Bình

Cao đẳng

Dược

83

Trần Thị Hương

Giang

11/07/2003

Nghệ An

Trung cấp

Y sĩ đa khoa

84

Nguyễn

Giang

27/05/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

85

Nguyễn Trường

Giang

30/07/2003

Quảng Bình

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

86

Đặng Nguyễn Phương

01/08/2003

Đắk Lắk

Cao đẳng

Dược

87

Nguyễn Thị Ngọc

20/09/2003

Quảng Bình

Cao đẳng

Dược

88

Trương Thị Cẩm

09/03/1996

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

89

Trương Thị Hồng

10/06/1991

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

90

Nguyễn Thị Trúc

13/06/1993

Quảng Ngãi

Cao đẳng

Dược

91

Đặng Cát

Hạ

30/07/2002

Quảng Ngãi

Trung cấp

Y sĩ đa khoa

92

Nguyễn Nhật

Hạ

09/11/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

93

Lưu Hoàng

Hải

30/11/1995

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

94

Vũ Thị Thanh

Hải

29/07/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

95

Hoàng Nguyễn Bảo

Hân

11/06/2001

Đắk Lắk

Cao đẳng

Điều dưỡng

96

Lê Thị Thu

Hằng

10/08/1990

Đắk Lắk

Cao đẳng

Dược

97

Trần Thị Diễm

Hằng

01/12/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

Điều dưỡng

98

Đoàn Lệ

Hằng

07/06/2002

Quảng Bình

Cao đẳng

Điều dưỡng

99

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

31/10/2003

Gia Lai

Cao đẳng

Dược

100

Lê Hữu

Hạnh

11/07/1997

Bình Định

Cao đẳng

Quản trị Kinh doanh

101

Trần Văn

Hào

04/10/2003

Thừa Thiên -Huế

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

102

Nguyễn Văn

Hào

11/08/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Điều dưỡng

103

Lê Hữu Nhật

Hào

21/02/2003

Gia Lai

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

104

Trần Trung

Hậu

03/07/1999

Gia Lai

Cao đẳng

CNKT Điện  - Điện tử

105

Nguyễn Thọ

Hậu

22/03/2003

Quảng Bình

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

106

Trương Thị Cẩm

Hiên

20/05/2003

Quảng Ngãi

Cao đẳng

Dược

107

Dương Thị Thanh

Hiền

24/06/1993

Quảng Trị

Cao đẳng

Dược

108

Đồng Thị Ngọc

Hiền

19/05/1995

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

109

Võ Thanh

Hiền

24/01/2003

Bình Định

Cao đẳng

Dược

110

Lê Hữu

Hiển

03/06/2002

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

111

Phan Văn

Hiệp

07/07/2003

Quảng Trị

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

112

Lê Trung

Hiếu

02/01/2002

Quảng Bình

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

113

Hồ Trung

Hiếu

02/03/2003

Quảng Ngãi

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

114

Lê Trung

Hiếu

02/06/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

115

Phạm Thị Thanh

Hiếu

05/11/2000

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

116

Hoàng

Hiếu

10/01/2003

Quảng Trị

Cao đẳng

Dược

117

Nguyễn Trung

Hiếu

10/12/2002

Đắk Lắk

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

118

Võ Chí

Hiếu

16/01/2003

Quảng Bình

Cao đẳng

CNKT Điện  - Điện tử

119

Nguyễn Thị Bích

Hiếu

23/02/1985

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

120

Võ Đại Minh

Hiếu

27/04/2003

Thừa Thiên -Huế

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

121

Vũ Thị

Hoa

10/10/2003

Gia Lai

Cao đẳng

Dược

122

Nguyễn Thị Bích

Hoa

03/11/2003

Quảng Bình

Cao đẳng

Dược

123

Tôn Trung

Hoà

13/04/2003

Quảng Ngãi

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

124

Huỳnh Thái

Hòa

09/06/1988

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

125

Nguyễn Thị Thu

Hoài

26/02/2002

Quảng Nam

Cao đẳng

Điều dưỡng

126

Phạm Minh

Hoàng

05/11/2001

Gia Lai

Cao đẳng

Quản trị Kinh doanh

127

Trần

Hoàng

03/03/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

128

Lâm Minh

Hoàng

09/09/1994

Bình Định

Cao đẳng

Dược

129

Phan Thanh

Hoàng

16/09/2000

Đà Nẵng

Cao đẳng

Kế toán

130

Lê Viết

Hoàng

24/06/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

131

Nguyễn Lê Thanh

Hoàng

24/09/2002

Quảng Nam

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

132

Nguyễn Hữu

Học

25/04/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

133

Phạm Thị Ánh

Hồng

25/03/2002

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

134

Trịnh Lê

Huân

14/10/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

135

Bùi Thị

Huệ

02/08/1993

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

136

Phan Thị

Huệ

04/11/2003

Quảng Bình

Cao đẳng

Điều dưỡng

137

Nguyễn Phước

Hùng

07/02/1999

Đà Nẵng

Trung cấp

Y sĩ đa khoa

138

Phạm Thái

Hùng

27/07/1999

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

139

Lê Nguyễn Mạnh

Hùng

16/05/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

140

Nguyễn Thái

Hưng

01/09/1977

Khánh Hoà

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

141

Nguyễn Hứa Thiện

Hưng

03/10/1996

Quảng Nam

Cao đẳng

Kế toán

142

Nguyễn Văn

Hưng

09/10/2003

Thừa Thiên -Huế

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

143

Nguyễn Mạnh

Hưng

11/07/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

144

Đinh Duy

Hưng

20/11/2002

Quảng Ngãi

Trung cấp

Y sĩ đa khoa

145

Trần Thanh

Hưng

22/11/2003

Quảng Ngãi

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

146

Phạm Thị Như

Hương

25/03/1985

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

147

Mai Đinh

Hương

18/07/1989

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

148

Đinh Văn Gia

Huy

18/11/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

CNKT Điện  - Điện tử

149

Nguyễn Lê Hoàng

Huy

03/07/2002

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

150

Lê Quang

Huy

08/08/2003

Quảng Trị

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

151

Phạm Văn

Huy

12/11/2003

Quảng Bình

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

152

Giáp Minh

Huy

13/04/2002

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

153

Trần Đức

Huy

16/09/2002

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

154

Phan Minh

Huy

23/06/1996

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

155

Nguyễn Ngọc

Huy

27/07/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Quản trị Kinh doanh

156

Phạm Trần Thanh

Huyền

21/11/2002

Đắk Lắk

Cao đẳng

Dược

157

Đặng Thị Khánh

Huyền

07/11/2003

Quảng Trị

Cao đẳng

Quản trị Kinh doanh

158

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

24/06/1993

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

159

Đoàn Đạt

Huynh

22/05/2002

Quảng Trị

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

160

Mlô H Na Vy Niê

Kdăm

19/05/2003

Đắk Lắk

Cao đẳng

Dược

161

Hoàng Xuân

Khải

14/12/1996

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

162

Trương Văn

Khải

31/01/2003

Kon Tum

Trung cấp

Y sĩ đa khoa

163

Lê Phước

Khang

01/01/1986

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

164

Phạm Ngọc

Khanh

29/05/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

165

Phạm Cao Ngọc

Khánh

13/12/2003

Quảng Bình

Cao đẳng

Điều dưỡng

166

Nguyễn Trần Sỹ

Khiêm

10/10/1984

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

167

Trần Minh

Khoa

05/03/1990

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

168

Nguyễn Đỗ Bảo

Khoa

14/02/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

169

Nguyễn Chánh

Khoa

17/02/2002

Quảng Nam

Cao đẳng

CNKT Điện  - Điện tử

170

Huỳnh Thị Diễm

Kiêm

27/03/2002

Đà Nẵng

Trung cấp

Y sĩ đa khoa

171

Phạm Thị Trung

Kiên

01/10/1986

Nghệ An

Cao đẳng

Dược

172

Phạm Bá

Kiệt

20/11/2003

Đắk Nông

Cao đẳng

Dược

173

Võ Tuấn

Kiệt

14/10/2003

Quảng Trị

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

174

Ngô Thiên

Kiều

02/01/1992

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

175

Lê Thị Thanh

Kiều

09/12/2003

Bình Định

Cao đẳng

Dược

176

Phạm Văn

Lâm

01/10/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

177

Trịnh Quang

Lâm

18/09/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

178

Bạch Mã

Lâm

19/06/2002

Đắk Lắk

Cao đẳng

Quản trị Kinh doanh

179

Nguyễn Vũ Thành

Lâm

24/11/2003

Đắk Lắk

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

180

Trần Viết

Lãm

09/06/2003

Quảng Trị

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

181

Đặng Xuân

Lanh

24/02/2001

Gia Lai

Cao đẳng

Quản trị Kinh doanh

182

Huỳnh Thị

Lành

01/08/1991

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

183

Đặng Thị

Lành

16/11/2003

Quảng Ngãi

Cao đẳng

Điều dưỡng

184

Nguyễn Quốc

Lập

30/09/2000

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

185

Nguyễn Đức

Lập

23/05/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Công nghệ KT Ôtô

186

Lê Thị

Liên

28/10/1989

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

187

Dương Thị Mỹ

Liên

28/09/2003

Quảng Bình

Cao đẳng

Điều dưỡng

188

Đặng Thị

Liểu

28/08/2003

Quảng Bình

Cao đẳng

Dược

189

Đào Thị

Liệu

28/12/1989

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

190

Trần Thị Yến

Linh

13/01/2000

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

191

Trần Thị Kiều

Linh

15/02/2003

Đắk Nông

Cao đẳng

Dược

192

Nguyễn Thị Phương

Linh

01/08/1996

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

193

Phan Thị Quyền

Linh

02/08/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

Điều dưỡng

194

Trần Thị Ngọc

Linh

03/02/2003

Quảng Trị

Cao đẳng

Dược

195

Trần Văn

Linh

03/05/2002

Thừa Thiên -Huế

Cao đẳng

Công nghệ Thông tin

196

Phạm Hoài

Linh

04/09/2000

Quảng Nam

Cao đẳng

Dược

197

Trương Thị Phương

Linh

05/12/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

198

Ca Lê Mỹ

Linh

07/03/2003

Bình Định

Cao đẳng

Dược

199

Hoàng Thị Ban

Linh

10/06/2002

Quảng Bình

Cao đẳng

Điều dưỡng

200

Nguyễn Trà

Linh

12/03/1995

Gia Lai

Cao đẳng

Dược

201

Tô Văn

Linh

28/03/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

CNKT Điện  - Điện tử

202

Hồ Thị Thùy

Linh

30/03/1999

Quảng Bình

Cao đẳng

Dược

203

Trần Thị Minh

Lĩnh

09/12/2002

Đà Nẵng

Cao đẳng

Kế toán

204

Võ Nguyễn Phương

Loan

02/12/2003

Quảng Nam

Cao đẳng

Điều dưỡng

205

Nguyễn Thị Hồng

Loan

13/01/2003

Đà Nẵng

Cao đẳng

Dược

206

Nguyễn Võ Bích

Loan

21/07/2002

Quảng Ngãi

Trung cấp

Y sĩ đa khoa

207

Trần

Lộc

10/04/2003