Thông báo tuyển sinh 2018

Thứ năm - 28/03/2018 09:03

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

 

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG VĂN BẰNG 2

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điều kiện xét tuyển, thời gian

 đào tạo, thời gian nhập học

 
 

1

DƯỢC SĨ

6720201

I. Cao đẳng chính quy:

1. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2. Thời gian đăng ký xét tuyển và nhập học: Thường xuyên.

3. Thời gian đào tạo: Từ 2 đến 2,5 năm.

 

II. Cao đẳng liên thông:

1. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo.

2. Thời gian đăng ký xét tuyển và nhập học: Thường xuyên.

3. Thời gian đào tạo: Từ 12 đến 15 tháng.

 

III. Cao đẳng văn bằng 2:

1. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

2. Thời gian đăng ký xét tuyển và nhập học: Thường xuyên.

3. Thời gian đào tạo: 18 tháng.

 

 

2

ĐIỀU DƯỠNG. Gồm các chuyên ngành:

+ Điều dưỡng đa khoa

+ Điều dưỡng Sản - Nhi

+ Điều dưỡng Ung - Bướu

+ Điều dưỡng gây mê hồi sức

6720301

 

3

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Gồm các chuyên ngành:

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

+ Quản trị khách sạn

+ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

6810101

 

4

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gồm các chuyên ngành:

+ Quản trị kinh doanh tổng hợp

+ Marketing

6340404

 

5

KẾ TOÁN. Gồm các chuyên ngành:

+ Kế toán doanh nghiệp

+ Kế toán hành chính sự nghiệp

+ Kế toán - Kiểm toán

6340301

 

6

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Gồm các chuyên ngành:

+ Ngân hàng

+ Tài chính doanh nghiệp

+ Thuế Nhà nước

6340202

 

7

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

6510202

 

8

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Gồm các chuyên ngành:

+ Điện - Điện tử

+ Hệ thống điện

+ Điều khiển - Tự động hóa

+ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông

6510303

 

9

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Gồm các chuyên ngành:

+ Lập trình ứng dụng

+ Truyền thông đa phương tiện và đồ họa

+ Công nghệ mạng và truyền thông

+ Bảo mật và an ninh mạng

6480201

 

10

LUẬT (DỊCH VỤ PHÁP LÝ)

6380201

 

11

HỘ SINH

6720303

 

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành

 

- Chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng với Công ty Esuahai & Trường Kaizen Yoshida School tuyển sinh Cao đẳng:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điều kiện xét tuyển, thời gian

 đào tạo, thời gian nhập học

1

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

6510202

100

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thời gian đăng ký xét tuyển và nhập học: Thường xuyên.

- Thời gian đào tạo: Từ 2 - 2,5 năm.

2

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

6510303

100

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư thực hành

- Chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng với Tập đoàn Aoyama Medical, Tập đoàn Kyodai và Viện Goethe CHLB Đức tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng:

 TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điều kiện xét tuyển, thời gian

 đào tạo, thời gian nhập học

1

ĐIỀU DƯỠNG

6720301

150

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thời gian đăng ký xét tuyển và nhập học: Thường xuyên.

- Thời gian đào tạo: Từ 2 - 2,5 năm.

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân thực hành

Cam kết đối với sinh viên theo học chương trình này:

+ Được doanh nghiệp Nhật Bản và CHLB Đức tuyển dụng ngay sau khi ra trường;

+ Được học tiếng Nhật, tiếng Đức đủ năng lực làm việc trong môi trường Nhật Bản và CHLB Đức (trình độ tương đương N4);

+ Được học tập, rèn luyện kỹ năng, tác phong trong môi trường văn hóa Nhật Bản và CHLB Đức.

II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2

TT

Chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Điều kiện xét tuyển,

thời gian đào tạo

1

SƯ PHẠM MẦM NON

42140201

1. Điều kiện xét tuyển và thời gian đào tạo:

- Tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành chương trình THPT, thời gian đào tạo: 1,5 năm.

- Tốt nghiệp THCS, thời gian đào tạo: 2,5 năm, được hưởng chế độ hỗ trợ học phí theo quy định của Chính phủ

(Riêng các ngành thuộc khối y tế và ngành Sư phạm mầm non không tuyển tốt nghiệp THCS.)

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, thời gian đào tạo: 01 năm.

2. Thời gian đăng ký xét tuyển và nhập học: Thường xuyên.

2

DƯỢC SĨ

5720201

3

ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

5720301

4

Y SĨ ĐA KHOA

5720101

5

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

5340302

6

MARKETING KINH DOANH

5340116

7

KINH DOANH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

5340104

8

NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

5320302

9

NGHIỆP VỤ THÔNG TIN – THƯ VIỆN

5320205

10

ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

5520224

11

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

5520223

12

TIN HỌC ỨNG DỤNG

5480205

13

NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ

5810204

14

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

5810206

 

III. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. Liên kết với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

TT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Hình thức, thời gian tuyển sinh

1

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo

1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

2. Thời gian tuyển sinh: Thường xuyên.

3. Thời gian đào tạo: Từ 1,5 - 2 năm.

2

MARKETING

3

QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

Tốt nghiệp đại học ngành khác

4

LUẬT KINH DOANH

2. Liên kết với Trường Đại học Trà Vinh

TT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Hình thức, thời gian tuyển sinh

1

ĐIỀU DƯỠNG

Tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng

1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

2. Thời gian tuyển sinh: Thường xuyên.

3. Thời gian đào tạo: Từ 2,5 - 3 năm.

2

ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH PHỤ SẢN

 

 

3

Y TẾ CÔNG CỘNG

Tốt nghiệp trung cấp khối ngành Y tế

4

GIÁO DỤC MẦM NON

Tốt nghiệp trung cấp Sư phạm mầm non, cao đẳng Giáo dục mầm non

3. Liên kết với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

TT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Hình thức, thời gian tuyển sinh

1

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

Tốt nghiệp cao đẳng Kỹ thuật

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Thời gian tuyển sinh: Thường xuyên.

3. Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

2

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

 

4. Liên kết với Trường Đại học Đại Nam

TT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Hình thức, thời gian tuyển sinh

1

KẾ TOÁN

Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo

1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

2. Thời gian tuyển sinh: Thường xuyên.

3. Thời gian đào tạo: 1,5 - 2,5 năm (tùy theo ngành đào tạo).

2

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

3

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4

DƯỢC HỌC

5

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

IV. TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, NGẮN HẠN

TT

Chuyên ngành đào tạo

Thời gian tuyển sinh và đào tạo

1

Y HỌC DỰ PHÒNG

1. Thời gian tuyển sinh: Thường xuyên.

2. Thời gian đào tạo: Từ 3 đến 6 tháng.

2

Y HỌC CỔ TRUYỀN

3

ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA (LÃO KHOA, NHI KHOA, TÂM THẦN)

4

NGHIỆP VỤ HỘ LÝ

5

VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

6

NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG – AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỜNG HỌC

7

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN CHO TRẺ MẦM NON, TIỂU HỌC

8

NGHIỆP VỤ Y TẾ TRƯỜNG HỌC

9

NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

10

ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH Ô TÔ

11

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

12

NGHIỆP VỤ BUỒNG

13

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

14

KỸ THUẬT PHA CHẾ THỨC UỐNG (BARTENDER)

15

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

 

V. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN KHI NHẬP HỌC

1. Chế độ miễn, giảm học phí cho tân sinh viên

- Miễn học phí 2 học kỳ đầu cho tân sinh viên có điểm Toeic đầu vào 500 điểm trở lên;

- Miễn học phí 1 học kỳ đầu cho tân sinh viên có điểm Toeic đầu vào 350 điểm trở lên;

- Giảm 50% học phí 2 học kỳ đầu đối với sinh viên nhập học các ngành sau:

+ Cao đẳng: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Dịch vụ pháp lý.

+ Trung cấp: Kế toán doanh nghiệp, Marketing kinh doanh, Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Điện dân dụng;

- Sinh viên có anh chị em ruột cùng học tại Trường được xét giảm học phí.

2. Các quyền lợi khác

- Nhà trường cam kết sinh viên học ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử; Công nghệ Thông tin; Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành; Trung cấp Sư phạm mầm non có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Sinh viên được học tiếng Nhật, tiếng Đức miễn phí, tốt nghiệp được sang Nhật và CHLB Đức làm việc; được hỗ trợ tìm việc làm ở các doanh nghiệp Nhật Bản và CHLB Đức tại Việt Nam;

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội học tập nâng cao trình độ và làm việc tại CHLB Đức, Nhật Bản, Singapore;

- Sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc được nhận học bổng toàn phần, đạt kết quả học tập loại giỏi được nhận học bổng từng phần;

- Sinh viên được Trung tâm Tư vấn và Giới thiệu việc làm của Trường hỗ trợ tìm việc làm trong thời gian học tập và sau khi tốt nghiệp;

- Sinh viên được nâng cao kỹ năng tin học, ngoại ngữ tại Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; được rèn luyện kỹ năng mềm tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn của Trường;

- Nhà trường có Ký túc xá và hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ gần Trường;

- Sinh viên được khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa của Trường (được thanh toán bảo hiểm y tế);

 

- Sinh viên có điều kiện thuận lợi cho việc học tập, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an ninh vì Trường đóng trên địa bàn Quận Hải Châu - quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng.

                                                                         

                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2018
                                                                                                                 CHỦ TỊCH


TÌM KIẾM:

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email